مجموعه کامل رام های رسمی Samsung نسخه 1

مجموعه کامل رام های رسمی Samsung نسخه 1

Samsung-Rom-Pack-Cloobgsm (2)

بعد از تلاش چند ماهه گروه کلوب جی اس ام مجموعه کامل رام های رسمی Samsung نسخه اول آماده شد .

این مجموعه شامل :

  • رام های کاملا تست شده به صورت تک فایل و چند فایل
  • فایل های کامل Pit
  • فایل های Qcn و Cert برای ترمیم imei
  • آموزش کامل نصب رام های Samsung
  • تمامی نسخه های Odin

برای خرید با ما تماس بگیرید :

قیمت : 134000 تومان

Tell: 051 3663 5694

Mobile: 0939 025 9900

Email: [email protected]

به زودی امکان خرید آنلاین اضافه میشود .

Samsung-Rom-Pack-Cloobgsm (1)

لیست کامل رام ها و فایل های داخل مجموعه :

تمامی فایل های این مجموعه به صورت دسته بندی به شرح زیر میباشد

A Series

A300F Android 4.4.4 Persian A300FXXU1AOAB
A300F Android 5.0.2 Persian A300FXCU1BOEC
A300F Cert
A300F Pit
A300FU Android 4.4.4 A300FUXXU1ANL4
A300FU Qcn
A300G Android 5.0.2 A300GXXU1BOF1
A300H Android 4.4.4 Persian A300HXXU1AOC1
A300H Android 5.0.2 Persian A300HXXU1BOFB
A300H Pit
A300H Qcn
A500F Android 4.4.4 Persian A500FXXU1AOB1
A500F Android 5.0.2 A500FXXU1BOF5
A500F Cert
A500F Pit
A500F Qcn
A500FU Android 5.0.2 A500FUXXU1BOE6
A500G Android 4.4.4 A500GXXU1AOE2
A500H Android 5.0.2 A500HXXU1BOF6
A500H Android 4.4.4 Persian A500HXXU1ANL1
A500H Pit
A500H Qcn
A700F Android 4.4.4 Persian A700FXXU2AOB2
A700F Android 5.0.2 A700FXXU2BOG1
A700F Pit
A700FD Android 4.4.4 Persian A700FDXXU1AOD4
A700FD Android 5.0.2 A700FDXXU1BOE6
A700FD Pit
A700H Android 4.4.4 Persian A700HXXU1AOA7
A700H Android 5.0.2 A700HXXU1BOG1
A700H Pit
A800F Android 5.1.1 Persian A800FXXU1AOH4

C Series

C101 Android 4.2.2 C101XWUANA1
C101 Android 4.4.2 Persian C101XXUBNK2
C101 Cert
C101 Pit
C105 Android 4.4.2 Persian C105XXUBNK2
C105 Pit
C111 Android 4.4.2 Persian C111XXU1BNF4
C111 Cert
C115 Android 4.4.2 Persian C115XXU1BNF5
C115 Pit

E Series

E500F Android 4.4.4 Persian E500FXXU1AOD1
E500F Pit
E500H Android 4.4.4 Persian E500HXXU1AOA6
E500H Android 5.0.2 E500HXXU1BOG6
E500H Pit
E500H Qcn
E500M Android 4.4.4 E500MUBU1AOD1
E700F Android 4.4.4 Persian E700FXXU1AOD2
E700H Android 4.4.4 Persian E700HXXU1AOD4
E700H Pit
E700H Qcn

G Series

G110H Android 4.4.2 G110HXXU0ANJ2
G110H Cert
G110H Pit
G130E Android 4.4.2 Persian G130EXXU0ANG3
G130E Cert
G130E Pit
G130H Android 4.4.2 Persian G130HXXU0ANL1
G313F Android 4.4.2 Persian G313FXXU0ANL1
G313H Android 4.4.2 Persian G313HXXU0ANI5
G313H Cert
G313H Pit
G313HU Android 4.4.2 Persian G313HUXXU0ANK1
G313HU Cert
G313HU Pit
G316HU Android 4.4.4 Persian G316HUJVU0AOC2
G350E Android 4.4.2 Persian G350EXWU0ANK3
G350E Cert
G350E Pit
G355H Android 4.4.2 Persian G355HXXU0ANH9
G355H Android 4.4.2 Persian G355HXXU0AOB2
G355H Cert
G355H Pit
G360H Android 4.4.4 Persian G360HDDU0AOB1
G360H Cert
G360H Pit
G530F Android 4.4.4 Persian G530FXXU1AOE2
G530FZ Android 4.4.4 G530FZXXU1AOB5
G530FZ Pit
G530FZ Qcn
G530H Android 4.4.4 Persian G530HXCU1AOA2 4 File
G530H Android 4.4.4 Persian G530HXCU1AOE2
G530H Android 4.4.4 Persian G530HXXU1ANIJ
G530H Android 5.0.2 G530HXXU2BOH5
G530H Cert
G530H Pit
G530H Qcn
G531H Android 5.1.1 Persian G531HXXU0AOH5
G7102 Android 4.3 Persian 4File G7102XXUAML7
G7102 Android 4.4.2 Persian G7102XXUBNK2
G7102 Android 4.4.2 Persian G7102XXUBNK2 4 File
G7102 Cert
G7102 Pit
G7102 Qcn
G800H Android 4.4.2 Persian G800HXXU1ANGF
G800H Cert
G800H Pit
G800H Qcn
G850F Android 4.4.4 Persian G850FXXU2BOA2
G850F Android 4.4.4 Persian G850FXXU2BOA2 4File
G850F Android 5.0.2 Persian G850FXXU2COE7
G850F Cert
G850F Pit
G890A Android 5.0.2 G890AUCU1AOE9
G900F Android 4.4.2 Persian G900FXXU1ANL1
G900F Android 5.0 Persian G900FXXU1BOC7 4File
G900F Cert
G900F Pit
G900F Qcn
G900FD Android 4.4.2 Persian G900FDXXU1ANJ2
G900FD Android 5.0 Persian G900FDXXU1BOD1
G900H Android 4.4.2 Persian G900HXXU1ANCI
G900H Android 4.4.2 Persian G900HXXU1ANE2
G900H Android 5.0 G900HXXU1BOCA
G900H Android 5.0 Persian G900HXXU1BOD4
G900H Android 5.0 Persian G900HXXU1BOD4 4 File
G900H Cert
G900H Pit
G901F Android 5.0.2 G901FXXU1BOC4
G901F Cert
G901F Pit
G901F Qcn
G920F Android 5.0.2 Persian G920FXXU1AOD4 4 File
G920F Android 5.0.2 Persian G920FXXU1AOE4
G920F Android 5.1.1 G920FXXU2BOFJ
G920F Android 5.1.1 Persian G920FXXU2BOG8
G920F Cert
G920FD Android 5.1.1 Persian G920FDXXU2COH8 4 File
G920I Android 5.0.2 G920IDVU1AOE3
G925F Android 5.0.2 Persian G925FXXU1AOE4
G925F Android 5.1.1 G925FXXU2BOFJ
G925F Android 5.1.1 Persian G925FXXU2BOGB 4 File
G925F Cert
G925I Android 5.0.2 G925IDVU1BOE3
G928C Android 5.1.1 Persian G928CXXU1AOH3
G928C Android 5.1.1 Persian G928CXXU1AOH3 4 File

I Series

I8190 Android 4.1.2 Persian I8190XXAMA4
I8190 Pit
I8190N Android 4.1.2 I8190NXXAML1
I8190N CSC For Persian Android 4.1.2
I8190N Pit
I8200 Android 4.2.2 Persian I8200XXUANC1
I8200 Android 4.2.2 Persian I8200XXUANI3
I8262 Android 4.1.2 Persian I8262XXAND1
I8262 Cert
I8262 Pit
I8262 Qcn
I8552 Android 4.1.2 Persian I8552XXANF2
I8552 Pit
I8552 Qcn
I9000 Android 2.3.3 Persian I9000JPJV6
I9000 Android 2.3.6 I9000XWJVZ 4File
I9000 Android 2.3.6 I9000XXJVU 3File
I9000 Pit
I9001 Android 2.3.6 Persian I9001JPKP3
I9001 Ops
I9003 Android 2.3.3 Persian I9003JPKP5 4File
I9003 Android 2.3.6 Persian I9003JPKPE
I9003 Android 2.3.6 Persian I9003JPKPH
I9003 Pit
I9060 Android 4.2.2 Persian I9060XXUAML9
I9060 Cert
I9060 Pit
I9060I Android 4.4.4 Persian I9060IXXU0AOB3
I9070 Android 2.3.6 Persian I9070JPLD3
I9070 Android 2.3.6 Persian I9070JPLK2 2File
I9070 Android 4.1.2 Persian I9070JVBMD1
I9070 Android 4.1.2 Persian I9070JVBMD1 2File
I9070 Pit
I9082 Android 4.2.2 Persian I9082XXUBNC1
I9082 Pit
I9100 Android 2.3.6 I9100XILA2
I9100 Android 4.0.3 I9100XXKP8
I9100 Android 4.0.3 I9100XXLP2 3File
I9100 Android 4.1.2 Persian I9100XWLSD
I9100 Pit
I9100G Android 2.3.6 Persian I9100GJPKK1
I9100G Android 4.0.4 Persian I9100GJPLPB
I9100G Pit
I9105P Android 4.1.2 I9105PXXAMA2
I9105P Android 4.1.2 I9105PZSAMH1
I9105P Android 4.2.2 Persian Problem Gallery I9105PXXUBMI3
I9105P CSC For Farsi Android 4.1.2
I9105P Pit
I9152 Android 4.2.2 Persian I9152XWUANA5
I9152 Pit
I9190 Android 4.2.2 Persian I9190XXUAMF7
I9190 Android 4.4.2 Persian I9190XXUCOD2
I9190 Pit
I9190 Qcn
I9192 Android 4.2.2 Persian I9192XXUAMF7 4 File
I9192 Android 4.2.2 Persian I9192XXUAMF9
I9192 Android 4.4.2 I9192XXUCNJ3
I9192 Pit
I9192 Qcn
I9200 Android 4.4.2 Persian I9200XXUDNF3
I9200 Pit
I9200 Qcn
I9295 Android 4.2.2 Persian I9295XXUAMG5
I9295 Android 5.0.1 Persian I9295XXUDOE8
I9295 Pit
I9295 Qcn
I9300 Android 4.1.2 Persian I9300XXEMA2
I9300 Android 4.3 I9300XXUGMJ9 4 File
I9300 Android 4.3 Persian I9300XXUGNB6
I9300 Cert
I9300 EFS
I9300 Kernel fix not network
I9300 Modem fix not network
I9300 Pit
I9300 Qcn
I9300 Recovery
I9300I Android 4.3 Persian I9300IXXUANC3
I9300I Android 4.3 Persian I9300IXXUAND1
I9300I Android 4.4.4 Persian I9300IXXUBOE3
I9300I Cert
I9300I Qcn
I9301I Android 4.4.2 Persian I9301IXXUANH2
I9301I Cert
I9301I NVM
I9301I Qcn
I9305 Android 4.4.4 I9305XXUFOB2
I9500 Android 4.3 Persian I9500XXUEMJ8
I9500 Android 4.4.2 Persian I9500XXUFNB4
I9500 Android 4.4.2 Persian I9500XXUFNB4 4 File
I9500 Android 5.0.1 Persian I9500XXUHOC5
I9500 Android 5.0.1 Persian I9500XXUHOC5 4 File
I9500 Cert
I9500 EFS
I9500 Fix imei Null New Edited
I9500 Modem All Version
I9500 Pit
I9505 Android 4.3 Persian I9505XXUEMK9
I9505 Android 4.4.2 Persian I9505XXUGNH8
I9505 Android 5.0.1 Persian I9505XXUHOE2
I9505 Cert
I9505 Pit
I9505 Qcn
I9515 Android 5.0.1 Persian I9515XXU1BOG3
I9515 Cert
I9515 Qcn

J Series

J100H Android 4.4.4 Persian J100HXXU0AOB4
J100H Cert
J100H Pit
J110F Android 4.4.4 Persian J110FXXU0AOGE
J200F Android 5.1.1 Persian J200FXXU1AOI6
J200H Android 5.1.1 Persian J200HXXU0AOIB
J500F Android 5.1.1 Persian J500FXXU1AOH2
J500FN Android 5.1.1 J500FNXXU1AOG5
J500H Android 5.1.1 Persian J500HXXU1AOH2
J700F Android 5.1.1 Persian J700FXXU1AOG9
J700H Android 5.1.1 Persian J700HXXU1AOG9

N Series

N5100 Androdi 4.2.2 N5100XXCMK1
N5100 Android 4.1.2 Persian N5100XXBMC9
N5100 Android 4.2.2 Persian N5100UBCML3
N5100 Android 4.4.2 Persian N5100XXDNK3
N5100 Pit
N5110 Android 4.1.2 Persian N5110XXBMF3
N5110 Android 4.4.2 N5110XXDNE1
N5110 Pit
N5120 Android 4.4.2 N5120XXDNH3
N5120 Pit
N7000 Android 2.3.5 N7000XXKJ1 4File
N7000 Android 4.1.2 Persian N7000JPLSB
N7000 Pit
N7100 Android 4.1.2 Persian N7100XXDLL7 3 File
N7100 Android 4.3 Persian N7100XXUEMKA
N7100 Android 4.4.2 Persian N7100XXUFNL1
N7100 Cert
N7100 EFS
N7100 Pit
N7502 Android 4.3 Persian N7502XXUANC3
N7502 Cert
N7502 Pit
N7502 Qcn
N8000 Android 4.0.4 Persian N8000XWALI4 4 File
N8000 Android 4.4.2 Persian N8000XXUDNH2
N8000 Cert
N8000 Pit
N900 Android 4.3 Persian N900XXUCMK2
N900 Android 4.4.2 Persian N900XXUENH1
N900 Android 5.0 Persian N900XXUEBOF3 4 File
N900 Cert
N900 Pit
N900 Qcn
N9005 Android 4.3 Persian N9005XXUDMJ7
N9005 Android 4.4.2 N9005XXUENA6
N9005 Android 4.4.2 Persian N9005XXUGNJ2
N9005 Android 5.0.2 N9005XXUGBNL8 4File
N9005 Cert
N9005 Pit
N9005 Qcn
N910C Andorid 4.4.4 Persian N910CXXU1AOB1
N910C Android 5.0.1 Persian N910CXXU1BOC5 4 File
N910C Android 5.0.1 Persian N910CXXU1BOE1
N910C Android 5.1.1 N910CXXU1COH4
N910C Cert
N910C Pit
N910F Android 5.1.1 N910FXXU1COI3
N910F Cert
N910F Pit
N910F Qcn
N910G Android 4.4.4 N910GDTU1ANIE
N910G Android 4.4.4 N910GDTU1ANJ4
N910G Android 4.4.4 N910GDTU1ANK3
N910G Android 5.0.1 N910GDTU1BOC5
N910G Android 5.0.1 N910GDTU1BOC6 4 File
N910G Cert
N910G Pit
N910G Qcn
N910H Android 4.4.4 Persian N910HXXU1AOB1
N910H Android 4.4.4 Persian N910HXXU1AOB1 4 File
N910H Android 5.0.1 Persian N910HXXU1BOE1
N910H Android 5.1.1 Persian N910HXXU1COH4
N910H Pit
N915F Android 4.4.4 Persian N915FXXU1ANL6
N915F Android 5.0.1 Persian N915FXXU1BOD2
N915F Cert
N915F Pit
N915F Qcn
N920C Android 5.1.1 Persian N920CXXU1AOH4
N920CD Android 5.1.1 Persian N920CDXXu1AOH6 4 File

P Series

P3100 Android 4.0.4 Persian P3100XWBLJ1
P3100 Android 4.2.2 P3100XWDMK1
P3100 Cert
P3100 Pit
P3110 Android 4.2.2 Persian P3110XXDNE4
P3110 Pit
P5100 Android 4.1.2 Persian P5100XXDMD1
P5100 Cert
P5100 Pit
P5200 Android 4.2.2 Persian P5200XXUANC1
P5200 Android 4.4.2 Persian P5200XXUBOB1
P5220 Android 4.4.2 P5220XXUBOA2
P5220 Cert
P555 Android 5.0.2 Persian P555XXU1AOD9
P6200 Android 4.1.2 Persian P6200XXMD2
P6200 Pit
P7300 Android 4.0.4 Persian P7300JPLP7
P7300 Pit
P901 Android 4.4.2 Persian P901XXUANC4
P901 Android 5.0.2 P901XXU0BOF2
P901 Pit

R Series

R350 Pit
R350 Tizen R350XXU0BNG2
R380 Pit
R380 Tizen 2.2.1.2 R380XXU0BNL2
R381 Tizen 2.2.1.2 R381XXU0BNL2
R750 Pit
R750 Tizen 2.2.1.4 R750XXU1BOA7

S Series

S5280 Android 4.1.2 Persian S5280XXAMF1
S5280 Android 4.1.2 Persian S5280XXAMF1 4 File
S5280 Pit
S5282 Android 4.1.2 Persian S5282XXAME1
S5282 Android 4.1.2 Persian S5282XXANF2
S5282 Modem Fix Promblem Network S5282
S5282 Pit
S5300 Android 2.3.6 Persian S5300JPLF3
S5300 Pit
S5301 Android 4.0.4 Persian S5301XXALK3
S5301 Pit
S5302 Android 2.3.6 Persian S5302JPLH2
S5302 Pit
S5312 Android 4.1.2 Persian S5312XXAMD8
S5312 Pit
S5360 Android 2.3.5 Persian S5360JPKI4 4 File
S5360 Android 2.3.6 Persian S5360XXLC1 4 File
S5360 Pit
S5570 Android 2.3.4 Persian S5570JPKQ8 4 File
S5570 Android 2.3.5 Persian S5570JPKS1
S5570 Android 2.3.6 Persian S5570JPKT2
S5570 Android 2.3.6 S5670XWKT2
S5570 Ops
S5570I Android 2.3.6 Persian S5570IJPLC1 4 File
S5570I Android 2.3.6 Persian S5570IJPLF1
S5570I Pit
S5660 Android 2.3.3 Persian S5660JPKPA 4 File
S5660 Android 2.3.6 Persian S5660JPKT7
S5660 Ops
S5670 Android 2.2.1 Persian S5670JPKC1 4 File
S5670 Android 2.3.6 Persian S5670JPKT4
S5670 Ops
S5690 Android 2.3.6 S5690XXKL1 4 File
S5690 Pit
S5830 Android 2.3.3 Persian S5830JPKP9 4 File
S5830 Android 2.3.6 S5830XWKT6
S5830 Pit
S5830c Android 2.3.6 S5830CVJLK4 4 File
S5830i Android 2.3.6 Persian S5830IJPLB1 4 FIle
S5830i Pit
S6010 Android 4.1.2 S6010XXUBME1
S6010 Pit
S6102 Android 2.3.6 Persian S6102JPLE2 4 File
S6102 Fix Problem Touch After Flash
S6102 Pit
S6310 Android 4.1.2 Persian S6310XXAMC3
S6310N Android 4.1.2 CSC Persian
S6310N Android 4.1.2 S6310NXXAMF1 4 File
S6310N Android 4.1.2 S6310NXXAMI1
S6310N Pit
S6312 Android 4.1.2 Persian S6312XXAMC1
S6312 Pit
S6500 Android 2.3.6 S6500DXMH1
S6500 Pit
S6500D Android 2.3.6 Persian S6500DJPLJ1
S6802 Android 2.3.6 Persian S6802JPLK4
S6802 Pit
S6810 Android 4.1.2 Persian S6810XXAMG1
S6810 Pit
S6810P CSC Persian For S6810p
S6810P Pit
S6812 Android 4.1.2 Persian S6812DDAMG1 4 File
S6812 Pit
S6812I Android 4.1.2 Persian S6812iZNAMG1 Edited
S7262 Android 4.1.2 Persian S7262JVUAMJ1
S7262 EFS
S7262 Pit
S7262 Qcn
S7270 Android 4.2.2 Persian S7270XXUANA2
S7272 Android 4.2.2 Persian S7272XXUAMF2
S7272 Android 4.2.2 Persian S7272XXUANC1
S7390 Android 4.1.2 Persian S7390XXUAMI6
S7392 Android 4.1.2 Persian S7392XXUAMI2
S7392 Android 4.1.2 Persian S7392XXUANC3
S7392 Cert
S7392 Pit
S7500 Android 2.3.6 Persian S7500XXLB1
S7500 Pit
S7562 Android 4.0.4 Persian S7562XXALHC
S7562 Android 4.0.4 Persian S7562XXALJ4
S7562 Pit
S7562 Qcn
S7562C Rotate Screen Problem Fix Edited
S7580 Android 4.2.2 Persian S7580XXUBOD5
S7582 Android 4.2.2 Persian S7582XXUAMK3
S7582 Android 4.2.2 Persian S7582XXUAOA1
S7582 Cert
S7582 Pit
S7710 Android 4.1.2 Persian S7710XXANI3
S7710 Pit

T Series

T110 Android 4.2.2 Persian T110XXUANI7
T110 Pit
T111 Pit
T111 Android 4.2.2 Persian T111XXUANJ2
T116 Android 4.4.4 Persian T116XXU0AOB3
T210 Android 4.1.2 Persian T210XXAMKA
T210 Android 4.4.2 Persian T210XXBNH5
T210 Pit
T2105 Android 4.1.2 Persian T2105XWAMK5
T2105 Pit
T211 Android 4.1.2 Persian T211XXAMK7
T211 Android 4.4.2 Persian T211XXBNI2
T211 Android 4.4.2 T211XXBNH2
T211 Pit
T231 Android 4.4.2 Persian T231XXU0ANJ4
T310 Android 4.2.2 Persian T310XXUAMF1
T310 Android 4.4.2 Persian T310XXUBNH2
T311 Android 4.2.2 Persian T311XWUAMH1
T311 Android 4.3 Persian T311XXUAMG1
T311 Android 4.4.2 T311XXUBNK2
T311 Cert
T311 Pit
T325 Android 4.4.2 Persian T325XXU1ANBC
T330 Android 4.4.2 Persian T330XXU1ANCB
T330 Android 5.1.1 T330XXU1BOG2
T331 Android 4.4.2 Persian T331XXU1ANH2
T331 Android 5.1.1 T331XXU1BOF9
T335 Android 4.4.2 T335XXU1ANH2
T335 Android 5.1.1 T335XXU1BOF8
T335 Cert
T335 Qcn
T355 Android 5.0.2 Persian T335XXU1ANH2
T365 Android 4.4.4 Persian T365XXU1ANL3
T530 Android 4.4.2 Persian T530XXU1ANDA
T531 Android 4.4.2 Persian T531XXU1ANH6
T531 Android 5.0.2 T531XXU1BOE6
T560 Android 4.4.4 Persian T560XXU0AOE8
T561 Android 4.4.4 Persian T561XXU0AOH7
T700 Android 4.4.2 Persian T700XXU1ANL1
T700 Android 5.0.2 Persian T700XXU1BOE4
T705 Android 4.4.2 Persian T705XXU1ANL3
T705 Android 5.0.2 Persian T705XXU1BOE6
T705 Cert
T715 Android 5.0.2 Persian T715XXU1AOG5
T800 Android 4.4.2 Persian T800XXU1ANFB
T800 Android 5.0.2 Persian T800XWU1BOH2
T805 Android 4.4.2 Persian T805XXU1ANFB
T805 Android 5.0.2 Persian T805XWU1BOD3
T815 Android 5.0.2 Persian T815XXU1AOGA

V Series

V700 Tizen 2.2.1.1 T2105XWAMK5

دیدگاه کاربران

دیدگاهی برای این مطلب ارسال کنید