دانلود بازی Royal Revolt 2 برای اندروید

دانلود بازی Royal Revolt 2 برای اندروید

com-flaregames-rrtournamenthlnl-1

فرمانروایی و بهترین وسایل دفاعی خود را بسازید،اتحادی ایجاد کنید و با بازیکنان واقعی از سراسر جهان به رقابت بپردازید
یک بازی سه بعدی استراتژی بسیار گرم و دلچسب که در آن باید از کستل خودتان مراقبت کنید

چگونه بازی کنید:
*از لمس کردن معمولی در صفحه برای هدایت کردن قهرمانان خودتان در نبرد استفاده کنید
*کستل و وسایل دفاعی خودتان را بسازید
*ساختمان ها و جادوگران و نیروها را بسازید و ارتقا دهید
*وسایل دفاعی خودتان را بسازید و شخصی سازی کنید،و مدافع کستل خودرا برای دفاع از بیس خود گسترش دهید
*در مقایل هزاران بازیکن در سراسر دنیا به جنگ بپردازید و یک پادشاه واقعی شوید

دیدگاه کاربران

دیدگاهی برای این مطلب ارسال کنید