دانلود نسخه نهایی iOS 9.3.5

دانلود نسخه نهایی iOS 9.3.5

شرکت اپل نسخه 9.3.5 را برای دستگاه های iOS منتشر کرد در این نسخه برخی باگ های امنیتی برطرف شده برای دانلود از لینک های زیر استفاده کنید

 

download-ios-9-3-5

 

iPhone

iOS 9.3.5 (iPhone 4S): iPhone4,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPhone 6): iPhone7,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPhone 6s): iPhone8,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPhone 6s Plus): iPhone8,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPhone SE): iPhone8,4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw

iPad

iOS 9.3.5 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPad 2 New): iPad2,4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad3,6_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPad Air China): iPad4,3_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPad Pro Wi-Fi): iPad6,7_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPad Pro Cellular): iPad6,8_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPad6,3_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPad6,4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw

iPod

iOS 9.3.5 (iPod touch 5G): iPod5,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPod touch 6G): iPod7,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw

دیدگاه کاربران

دیدگاهی برای این مطلب ارسال کنید