نسخه رسمی و نهایی iOS 9.3.4 منتشر شد

نسخه رسمی و نهایی iOS 9.3.4 منتشر شد

چیزی تا عرضه نهایی iOS 10 نمانده و کمپانی اپل نسخه جدید برای دیوایس های خود منتشر کرد برای دانلود میتوانید از لینک های زیر برای مدل خود استفاده کنید . قبل از دانلود به مدل خود توجه کنید !!

 

ios-9-3-4-logo

 

 iPhone

iOS 9.3.4 (iPhone 4S): iPhone4,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPhone 6): iPhone7,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPhone 6s): iPhone8,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPhone 6s Plus): iPhone8,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPhone SE): iPhone8,4_9.3.4_13G35_Restore.ipsw

iPad

iOS 9.3.4 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPad 2 New): iPad2,4_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad3,6_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPad Air China): iPad4,3_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPad Pro Wi-Fi): iPad6,7_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPad Pro Cellular): iPad6,8_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPad6,3_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPad6,4_9.3.4_13G35_Restore.ipsw

iPod

iOS 9.3.4 (iPod touch 5G): iPod5,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPod touch 6G): iPod7,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw

دیدگاه کاربران

دیدگاهی برای این مطلب ارسال کنید