دسته بندی I4750

لیست فایل ها

Name Tags Tested

I4750-Smart-Vega-Android-4.4Persian-MT6592

,