دسته بندی SM-J510F

لیست فایل ها

Name Tags Tested

COMBINATION_FA60_J510FXXU2AQB2_CL10192694

THR-J510FXXU2AQC1-20170508151950_Iran_FA_6.0.1

,

J510FXXU2AQC1_OJV_J510FOJV2AQC1_6.0.1_FA_4File

,

THR-J510FXXU2AQC1-20170508151950_6.0.1

,

COMBINATION_FA60_J510FXXU1APE1_CL7698534_QB9689891_REV00

AFG-J510FXXU1APD2-20160523092900_Android6

,