دسته بندی GT-I9060i

لیست فایل ها

Name Tags Tested

Root-Galaxy-i9060i-KitKat(Cloobgsm.ir).rar

,