دسته بندی SM-G935F

لیست فایل ها

Name Tags Tested

COMBINATION_FA60_G935FXXU4ASA2_CL7964511_QB21811149_REV00

COMBINATION_FA60_G935FXXU3ARI2_CL7964511_QB19635521_REV00

COMBINATION_FA60_G935FXXU3ARI2_CL7964511_QB19635521_REV00

COMBINATION_FA60_G935FXXU2ARA1_CL7964511

twrp-3.1.1-0_Galaxy_S7_Edge_SM-G935F-FD

twrp-3.1.1-0_Galaxy_S7_SM-G930F-FD_Android_7.0

,

G935FXXU1DQEF-20170605133750_4File_Iran_FA_7.0

,

COMBINATION_FA60_G935FXXU1AQC2_CL7964511_QB12903280_REV00

THR-G935FXXU1DQBO-20170302101630-Android-7.0-4File

,

COMBINATION_FA60_G935FXXU1APH6_CL7964511_QB10763319_REV00

COMBINATION_FA60_G935FXXU1APC8_CL7570560_QB9095843_REV00

THR-G935FXXU1APB6

,