دسته بندی A7-30GC

لیست فایل ها

Name Tags Tested

Lenovo-2-A7-30GC-NVRAM

A7-30GC_S120_150825_ROW-Android5.0.1-(Cloobgsm.ir).rar

,

Lenovo_A7-30GC_Android_4.4.2-Call_Active_Persian_Language_(Cloobgsm.ir).rar

,