دسته بندی S650

لیست فایل ها

Name Tags Tested

Lenovo-S650-Persian-MT6582-Android-4.4.2-Fix-All-Bug-(Cloobgsm.ir).rar

,

Lenovo-S650-NVRAM