دسته بندی Lenovo

لیست فایل ها

Name Tags Tested

TB-7304X_S000027_170922_ROW_MT6737M_Android_7.0_FA

,

TB-7304F_S000060_171019_ROW_MT8167_Android_7.0_FA

,

A3300-T-Full-Farsi-MT6582-Android4.2-SP

,

TB3-710I_USR_S000029_1603181200_MP6V2_ROW-MT6580-Android-5.1-Persian

,

yt2-830lc_usr_s050_141113_ww21_row_Persian_Android4.4.2_Call_Active

,

B8000_A442_001_020_140620_WW_3GDATA_Persian

,

A5000-E-4.1.2-CallActive-Persian-Full-Driver-Learning-Tools

,

Lenovo-A369i-NVRAM

Lenovo-A319-NVRAM

Lenovo-A318t-NVRAM

Lenovo-A316-NVRAM

Lenovo-S960-NVRAM

Lenovo-A316i-NVRAM-v2

Lenovo-S920-NVRAM-1

Lenovo-S890-NVRAM

Lenovo-S860-NVRAM

Lenovo-S660-NVRAM

Lenovo-S328-NVRAM

Lenovo-P780-NVRAM-v4

Lenovo-A916-NVRAM

Lenovo-A3500-HV-NVRAM-v2

Lenovo-A859-NVRAM

Lenovo-A850-NVRAM

Lenovo-A830-NVRAM

Lenovo-A680-NVRAM

Lenovo-A670t-NVRAM

Lenovo-A656-NVRAM

Lenovo-A630-NVRAM

Lenovo-A526-NVRAM

Lenovo-A516-NVRAM

Lenovo-A390-NVRAM

Lenovo_A7000-A_S153_151127_ROW_MT6752_Persian

,

S960_ROW_S211_140702-MT6589

,

A10-70L_S114_150908_ROW-MT6752-Full-Persian-Fix-Wifi-Blue_5.0.1

,

Lenovo-A5500-HV-NVRAM

Lenovo_A3500-HV_A442_01_S037-Custom-[Cloobgsm.ir].zip

,

A3500HV_A442_01_37_140920-Call-Active-Orginal-Persian-Android-4.4.2

,

A8-50-TWRP-2.8.7.3

TWRP CWM STOCK RECOVERY A3500-HV

,

A7600-HV-Call-Active-Persian-Fix-All-Bug-MT6582-(Cloobgsm.ir)Android-4.4.2.rar

,