توضیحات

  • قابل نصب روی مدل های MAR-L21MEA و Marie-L21MEA

 

دسته بندی MAR-L21MEA

لیست فایل ها

Name Tags Tested

MAR-L21MEA_Marie-L21MEA_9.0.1.161(C185E5R2P1)_Firmware_9.0.0_r3_EMUI9.0.1

, ,

Marie-L21MEA_MAR-L21MEA_9.0.1.108(C185E5R2P1)_Firmware_9.0.0_r3_EMUI9.0.1_05015SHY

, ,