دسته بندی G610-U20

لیست فایل ها

Name Tags Tested

Huawei-G610-U20-Nvram

G610-U20_V100R001C00B125CUSTC433D002_Iran_Android_4.2.1_EMUI_1.6_05021GDF_Cloobgsm.ir.zip

,

G610-u20_Fix_Touch_Problem_Persian_Language_(Cloobgsm.ir).rar

,