دسته بندی HTC Desire 616 Dual

لیست فایل ها

Name Tags Tested

0PBMIMG_V3_DUG_JB422_SENSE51_1.00.411.016_Radio_MOLY.WR8.W1315.MD.WG.MP.V21.P30

,

HTC-Desire-616-Dual-Sim-NVRAM