دانلود نسخه نهایی iOS 10.1

دانلود نسخه نهایی iOS 10.1

اپل نسخه نهایی iOS 10.1 را برای برطف کردن چندین باگ منتشر کرد برای دانلود از لینک های زیر استفاده کنید .

 

ios-10-1

 

 

 

 

iPhone

iOS 10.1 (iPhone 5 GSM): iPhone_4.0_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPhone 5s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPhone 5c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPhone 6 Plus): iPhone_5.5_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPhone 6): iPhone_4.7_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPhone 6s): iPhone_4.7_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPhone 6s Plus): iPhone_5.5_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPhone SE): iPhoneSE_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPhone 7): iPhone_7_10.1_14B72c_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPhone 7 Plus): iPhone_7Plus_10.1_14B72c_Restore.ipsw

iPad

iOS 10.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPad 4 GSM): iPad_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (1.0 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPad Air China): iPad_64bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_10.1_14B72_Restore.ipsw

iPod

iOS 10.1 (iPod touch 6G): iPodtouch_10.1_14B72_Restore.ipsw

دیدگاه کاربران

دیدگاهی برای این مطلب ارسال کنید