سونی

تعداد مطالب» 102

دانلود رام رسمی حاوی اندروید 4.4.2 برای Sony Xperia C3 Dual TD-LTE S55u   نکات : برای نصب از Flashtool استفاده کنید . این فایل کاملا تست شده است و فقط برای مدل S55u میباشد . در صورت دانلود با …

دانلود رام رسمی و فارسی حاوی اندروید 4.4.2 برای Sony Xperia C3 Dual S55t برای نصب از Flashtool استفاده کنید کاملا تست شده و بدون مشکل سریال و شبکه برای فارسی سازی از Morelocale استفاده کنید .  

دانلود رام رسمی حاوی اندروید 4.1.2 برای Sony Xperia ZL C6506     برای رام مخصوص فلش تول میباشد بیلد نامبر : 10.1.A.1.434  

دانلود رام رسمی حاوی اندروید 4.4.4 برای Sony Xperia T3 D5103 این رام فقط با Flashtool قابل فلش میباشد. بیلد نامبر : 18.1.A.2.25  

دانلود رام رسمی حاوی اندروید 5.0.2 برای Sony Xperia C3 D2533 این رام فقط با Flashtool قابل فلش میباشد. بیلد نامبر : 19.3.A.0.472  

دانلود رام رسمی حاوی اندروید 4.4.4 برای Sony Xperia M2 Aqua D2403 این رام فقط با Flashtool قابل فلش میباشد. بیلد نامبر : 18.3.1.A.0.21  

دانلود رام رسمی حاوی اندروید 4.4.4 برای Sony Xperia Z1 C6916 برای رام مخصوص فلش تول میباشد بیلد نامبر : 14.4.B.0.56  

دانلود رام رسمی حاوی اندروید 4.4.2 برای Sony Xperia C3 D2502 این رام فقط با Flashtool قابل فلش میباشد. بیلد نامبر : 19.2.A.0.391  

دانلود رام رسمی حاوی اندروید 4.4.2 برای Sony Xperia Z1 C6906 برای رام مخصوص فلش تول میباشد بیلد نامبر : 14.3.A.0.681  

دانلود رام رسمی حاوی اندروید 4.4.2 برای Sony Xperia Z1 C6903 برای رام مخصوص فلش تول میباشد بیلد نامبر : 14.3.A.0.681  

دانلود رام رسمی حاوی اندروید 4.4.4 برای Sony Xperia Z1 C6902 برای رام مخصوص فلش تول میباشد بیلد نامبر : 14.4.A.0.157  

دانلود رام رسمی حاوی اندروید 4.4.2 برای Sony Xperia Z1 C6902 برای رام مخصوص فلش تول میباشد بیلد نامبر : 14.3.A.0.681  

دانلود رام رسمی حاوی اندروید 4.4.2 برای Sony Xperia Z2 L50u این مدل از سری سفارش کشور چین میاشد . که در بازار ایران مشاهده میشود رام این مدل با دیگر مدل های Xperia Z2 متفاوت بوده و برای برای …

دانلود رام رسمی فارسی حاوی اندروید 4.2.2 برای Sony Xperia Z1 L39u این رام مشکل Baseband و همچنین آنتن را نیز حل میکند . کاملا تست شده … این گوشی سفارش چین میباشد اما مدل های آن در ایران دیده …

دانلود رام رسمی فارسی حاوی اندروید 4.2.2 برای Sony Xperia Z1 L39t این گوشی سفارش چین میباشد اما مدل های آن در ایران دیده میشود . دقت کنید مدل دستگاه شما باید LT39t باشد برای فارسی سازی از Morelocale استفاده …