سری N

تعداد مطالب» 24

دانلود رام 4 فایل رسمی حاوی اندروید 6.0.1 برای Samsung Galaxy Note 4 SM-N910P بیلدنامبر N910PVPS4DQE1   نکات برای نصب از Odin استفاده کنید . برای آموزش نصب از این پست استفاده کنید . فایل رسمی و کارخانه ای سامسونگ …

دانلود رام تک فایل رسمی و فارسی حاوی اندروید 6.0.1 برای Samsung Galaxy Note 4 SM-N910C بیلدنامبر N910CXXS2DQF2   نکات برای نصب از Odin استفاده کنید . برای آموزش نصب از این پست استفاده کنید . کاملا رسمی و تست …

دانلود رام تک فایل رسمی و فارسی حاوی اندروید 6.0.1 برای Samsung Galaxy Note Edge SM-N915F بیلدنامبر N915FXXS1DQF2   نکات برای نصب از Odin استفاده کنید . برای آموزش نصب از این پست استفاده کنید . کاملا رسمی و تست شده …

دانلود رام تک فایل رسمی و فارسی حاوی اندروید 6.0.1 برای Samsung Galaxy Note 4 SM-N910H بیلدنامبر N910HXXS2DQF3   نکات برای نصب از Odin استفاده کنید . برای آموزش نصب از این پست استفاده کنید . کاملا رسمی و تست …

دانلود رام 4 فایل رسمی و فارسی حاوی اندروید 7.0 برای Samsung Galaxy Note 5 SM-N920CD بیلدنامبر N920CXXU3CQD1   نکات برای نصب از Odin استفاده کنید . فایل رسمی و کارخانه ای سامسونگ قابلیت ترمیم بوت لوپ و هنگ لوگو …