سری J

تعداد مطالب» 57

دانلود رام رسمی 4 فایل اندروید 7.0 برای Samsung Galaxy J7 2016 SM-J710F بیلدنامبر J710FXXU4BRA2   نکات برای نصب از Odin استفاده کنید . فایل رسمی و کارخانه ای سامسونگ قابلیت ترمیم بوت لوپ و هنگ لوگو کاملا رسمی و …

دانلود رام 4 فایل رسمی و فارسی حاوی اندروید 6.0.1 برای Samsung Galaxy J7 SM-J700F بیلدنامبر J700FXXU4BRA1   نکات برای نصب از Odin استفاده کنید . برای آموزش نصب از این پست استفاده کنید . فایل رسمی و کارخانه ای …

دانلود رام 4 فایل رسمی و فارسی حاوی اندروید 5.1.1 برای Galaxy J1 mini 2016 SM-J105F بیلدنامبر J105FXXU0AQF2   نکات برای نصب از Odin استفاده کنید . برای آموزش نصب از این پست استفاده کنید . فایل رسمی و کارخانه …

دانلود رام 4 فایل رسمی و فارسی حاوی اندروید 6.0.1 برای Samsung Galaxy J1 mini Prime SM-J106F بیلدنامبر J106FJVU0AQF2   نکات برای نصب از Odin استفاده کنید . برای آموزش نصب از این پست استفاده کنید . فایل رسمی و …

دانلود رام تک فایل رسمی و فارسی حاوی اندروید 6.0.1 برای Samsung Galaxy J7 2016 SM-J710F بیلدنامبر J710FXXU2AQB3   نکات برای نصب از Odin استفاده کنید . برای آموزش نصب از این پست استفاده کنید . کاملا رسمی و تست …

دانلود رام تک فایل رسمی و فارسی حاوی اندروید 6.0.1 برای Samsung Galaxy J5 2016 SM-J510F بیلدنامبر J510FXXU2AQC1   نکات برای نصب از Odin استفاده کنید . برای آموزش نصب از این پست استفاده کنید . کاملا رسمی و تست …

دانلود رام تک فایل رسمی و فارسی حاوی اندروید 6.0.1 برای Samsung Galaxy J5 SM-J500F بیلدنامبر J500FXXU1BQC2   نکات برای نصب از Odin استفاده کنید . برای آموزش نصب از این پست استفاده کنید . کاملا رسمی و تست شدهPDA: J500FXXU1BQC2 CSC: J500FOJV1BQC2 CHANGELIST: 10940632 BUILD …

دانلود رام تک فایل رسمی و فارسی حاوی اندروید 6.0.1 برای Samsung Galaxy J7 SM-J700H بیلدنامبر J700HXXS3BQE2   نکات برای نصب از Odin استفاده کنید . برای آموزش نصب از این پست استفاده کنید . کاملا رسمی و تست شده …

دانلود رام 4 فایل رسمی و فارسی حاوی اندروید 7.0 برای Samsung Galaxy J5 2017 SM-J530F بیلدنامبر J530FXWU1AQF1   نکات برای نصب از Odin استفاده کنید . برای آموزش نصب از این پست استفاده کنید . فایل رسمی و کارخانه …

دانلود رام 4 فایل رسمی و فارسی حاوی اندروید 7.0 برای Samsung Galaxy J7 2017 SM-J730F بیلدنامبر J730FXWU1AQF4   نکات برای نصب از Odin استفاده کنید . برای آموزش نصب از این پست استفاده کنید . فایل رسمی و کارخانه ای سامسونگ …

دانلود رام 4 فایل  رسمی و فارسی حاوی اندروید 6.0.1 برای Samsung Galaxy J7 SM-J700F بیلدنامبر J700FXXU4BQC6   نکات برای نصب از Odin استفاده کنید . فایل رسمی و کارخانه ای سامسونگ قابلیت ترمیم بوت لوپ و هنگ لوگو کاملا …

دانلود رام 4 فایل رسمی و فارسی حاوی اندروید 6.0.1 برای Samsung Galaxy J5 2016 SM-J510F بیلدنامبر J510FXXU2AQC1   نکات برای نصب از Odin استفاده کنید . فایل رسمی و کارخانه ای سامسونگ قابلیت ترمیم بوت لوپ و هنگ لوگو …

دانلود رام 4 فایل رسمی حاوی اندروید 6.0.1 برای Samsung Galaxy J5 2016 SM-J510FN بیلدنامبر J510FNXXU2AQD2   نکات برای نصب از Odin استفاده کنید . فایل رسمی و کارخانه ای سامسونگ قابلیت ترمیم بوت لوپ و هنگ لوگو کاملا رسمی …

دانلود رام تک فایل رسمی و فارسی حاوی اندروید 6.0.1 برای Samsung Galaxy J5 2016 SM-J510F بیلدنامبر J510FXXU2AQC1 منطقه تهران   نکات برای نصب از Odin استفاده کنید . کاملا رسمی و تست شده PDA: J510FXXU2AQC1 CSC: J510FOJV2AQC1 CHANGELIST: 11025434 …

دانلود رام رسمی 4 فایل و فارسی حاوی اندروید 6.0.1 برای Samsung Galaxy J7 2016 SM-J710F بیلدنامبر J710FXXU2AQB3   نکات برای نصب از Odin استفاده کنید . فایل رسمی و کارخانه ای سامسونگ قابلیت ترمیم بوت لوپ و هنگ لوگو …

دانلود رام رسمی فارسی اندروید 5.1.1 برای Galaxy J2 SM – J200H توجه نمایید که این رام، تک فایل میباشد و نیازی به فایل Pit ندارد. PDA: J200HXXU0AOJ3 CSC: J200HOJV0AOJ3 CHANGELIST: 803547 BUILD DATE: 13.10.2015

دانلود رام رسمی فارسی روت شده اندروید 5.1.1 برای Galaxy J7 SM – J700F توجه نمایید که این رام را برای مدل های J700F/DD استفاده نکنید. توجه نمایید که این رام، تک فایل میباشد و نیازی به فایل Pit ندارد. …

دانلود رام رسمی اندروید 5.1.1 برای Galaxy J1 Mini SM – J105H توجه نمایید که این رام، تک فایل میباشد و نیازی به فایل Pit ندارد. PDA: J105HXWU0APB1 CSC: J105HOJV0APB1 CHANGELIST: 7096166 BUILD DATE: 01.02.2016

دانلود رام رسمی اندروید 5.1.1 برای Galaxy J5 SM – J5008 توجه نمایید که این رام، تک فایل میباشد و نیازی به فایل Pit ندارد. PDA: J5008ZMU1AOL1 CSC: J5008CHM1AOL1 CHANGELIST: 907051 BUILD DATE: 08.12.2015

دانلود رام رسمی اندروید 5.1.1 برای Galaxy J5 SM – J5007 توجه نمایید که این رام، تک فایل میباشد و نیازی به فایل Pit ندارد. PDA: J5007ZTU1AOI1 CSC: J5007ZZT1AOI1 CHANGELIST: 797592 BUILD DATE: 08.09.2015

دانلود رام رسمی فارسی تک فایل حاوی اندروید 5.1.1 برای Samsung Galaxy J3 2016 SM-J320F برای نصب نیازی به فایل pit نیست PDA: J320FXXU0APA8 CSC: J320FOJV0APA8 CHANGELIST: 6971127 BUILD DATE: 18.01.2016

دانلود رام رسمی فارسی تک فایل حاوی اندروید 5.1.1 برای Samsung Galaxy J1 SM-J120F برای نصب نیازی به فایل pit نیست PDA: J120FXXU1AOL3 CSC: J120FOJV1AOL3 CHANGELIST: 6589228 BUILD DATE: 11.12.2015

دانلود رام رسمی فارسی تک فایل حاوی اندروید 4.4.4 برای Samsung Galaxy J1 Ace SM-J110F برای نصب نیازی به فایل pit نیست PDA: J110FXXU0AOK4 CSC: J110FOJV0AOJ1 CHANGELIST: 866480 BUILD DATE: 03.11.2015

دانلود رام رسمی فارسی تک فایل حاوی اندروید 4.4.4 برای Samsung Galaxy J1 Ace SM-J110H برای نصب نیازی به فایل pit نیست PDA: J110HXXU0AOGA CSC: J110HOJV0AOH1 CHANGELIST: 737598 BUILD DATE: 25.07.2015