سری E

تعداد مطالب» 10

دانلود رام 4 فایل رسمی و فارسی حاوی اندروید 5.1.1 برای Samsung Galaxy E5 SM-E500H بیلدنامبر E500HXXS1BQD6   نکات برای نصب از Odin استفاده کنید . فایل رسمی و کارخانه ای سامسونگ قابلیت ترمیم بوت لوپ و هنگ لوگو کاملا …

دانلود رام رسمی و فارسی حاوی اندروید 5.1.1 برای Samsung Galaxy E5 SM-E500F بیلدنامبر E500FXXU1BQE1   نکات برای نصب از Odin استفاده کنید . فایل رسمی و کارخانه ای سامسونگ قابلیت ترمیم بوت لوپ و هنگ لوگو کاملا رسمی و …

دانلود رام رسمی تک فایل حاوی اندروید 4.4.4 برای Samsung Galaxy E5 SM-E500F برای نصب نیازی به فایل pit نیست PDA: E500FXXU1AOD1 CSC: E500FOJV1AOD1 CHANGELIST: 4679182 BUILD DATE: 11.04.2015

دانلود رام رسمی تک فایل حاوی اندروید 5.1.1 برای Samsung Galaxy E5 SM-E500F برای نصب نیازی به فایل pit نیست  PDA: E500FXXU1BOI1 CSC: E500FOJV1BOI2 CHANGELIST: 5739369 BUILD DATE: 03.09.2015

دانلود رام رسمی حاوی اندروید 5.1.1 برای Samsung Galaxy E7 E700F رام تک فایل میباشد برای نصب نیاز به فایل PIT نیست   PDA: E700FXXU1BOK2 CSC: E700FOLB1BOK2 CHANGELIST: 6186606 BUILD DATE: 05.11.2015

دانلود رام رسمی فارسی حاوی اندروید 4.4.4 برای Samsung Galaxy E7 E700F رام تک فایل میباشد برای نصب نیاز به فایل PIT نیست   PDA: E700FXXU1AOD2 CSC: E700FOJV1AOD2 CHANGELIST: 4754501 BUILD DATE: 22.04.2015

دانلود رام رسمی حاوی اندروید 5.1.1 برای Samsung Galaxy E7 E700H رام تک فایل میباشد برای نصب نیاز به فایل PIT نیست   PDA: E700HXXU1BOJ7 CSC: E700HODD1BOJ4 CHANGELIST: 6046520 BUILD DATE: 29.10.2015

در بازار موبایل نوعی از این مدل مشاهده شده که اینترنت دیتا وصل نمیشود و هرگونه تنظیم برای اتصال داده اینترنت فایده ای ندارد . این مدل E7000 با مدل های بین المللی E700H و E700F فرق میکند و برای …

دانلود رام رسمی تک فایل حاوی اندروید 5.1.1 برای Samsung Galaxy E5 SM-E500H برای نصب نیازی به فایل pit نیست  PDA: E500HXXU1BOG6 CSC: E500HOXY1BOG6 CHANGELIST: 5479496 BUILD DATE: 24.07.2015