سری G

تعداد مطالب» 8

دانلود رام رسمی حاوی اندروید 4.2 برای Huawei G730-U00 بیلدنامبر CHNC17B151   نکات رام به صورت dload است از طریق مموری کارت اقدام کنید . بیلد نامبر : CHNC17B151 برای نصب رام بیلد نامبر گوشی شما باید پایین تر یا …

دانلود رام رسمی حاوی اندروید 4.1 برای Huawei G525-U00 بیلد نامبر : V100R001C05B193 درخواستی کاربران با بیلدنامبر بالا قابل نصب از طریق dload رام فارسی نیست اما برنامه Morelocale فارسی میشود.

دانلود رام رسمی حاوی اندروید 4.1 برای Huawei G510-0100 بیلد نامبر : V100R001C432B198 درخواستی کاربران با بیلدنامبر بالا قابل نصب از طریق dload رام فارسی نیست اما برنامه Morelocale فارسی میشود.

در بازار موبایل برخی از مدل های G610 با لیبل و مشخصات U20 مشاهده میشوند اما برد این مدل ها از نوع U00 است و پس از نصب اشتباهی رام U20 بر روی این مدل ها مشکل کار نکردن صفحه …