بلک بری

تعداد مطالب» 22

دانلود رام رسمی حاوی اندروید 6.0 برای Blackberry Priv AT&T STV100-1 بیلدنامبر AAQ289 نسخه AT&T نکته خیلی مهم : با توجه به بسته شدن RollBack (دانگرید) توسط بلک بری امکان نصب بیلدنامبر پایین تر برای دستگاه شما وجود ندارد , …

دانلود رام رسمی Blackberry 10 برای BlackBerry Z10 STL100-1 بیلدنامبر 10.3.03.2205     نکات قبل از فلش تمامی فایل ها رسمی بوده اند و مسئولیت استفاده از آنها با خودتان می باشد . در صورتی که فایل دانلود با پسوند …

دانلود رام رسمی Blackberry 10 برای BlackBerry Z10 STL100-2-3 بیلدنامبر 10.3.03.3057     نکات قبل از فلش تمامی فایل ها رسمی بوده اند و مسئولیت استفاده از آنها با خودتان می باشد . در صورتی که فایل دانلود با پسوند …

دانلود رام رسمی Blackberry 10 برای BlackBerry Z10 STL100-4 بیلدنامبر 10.3.03.3057     نکات قبل از فلش تمامی فایل ها رسمی بوده اند و مسئولیت استفاده از آنها با خودتان می باشد . در صورتی که فایل دانلود با پسوند …

دانلود رام رسمی حاوی اندروید 6.0 برای Blackberry Priv AT&T STV100-1 بیلدنامبر AAJ925 نسخه AT&T   نکته خیلی مهم : با توجه به بسته شدن RollBack (دانگرید) توسط بلک بری امکان نصب بیلدنامبر پایین تر برای دستگاه شما وجود ندارد …

دانلود رام رسمی حاوی اندروید 6.0 برای Blackberry Priv Verizon STV100-2 بیلدنامبر AAJ926 نسخه Verizon   نکته خیلی مهم : با توجه به بسته شدن RollBack (دانگرید) توسط بلک بری امکان نصب بیلدنامبر پایین تر برای دستگاه شما وجود ندارد …