آموزش

تعداد مطالب» 164

برای راحتی دوستان برای شناخت رام های سامسونگ لیست کامل کد مناطق را برای شما آماده کرده ایم . همچنین برای تشخیص زبان و یا csc استفاده کنید . A Afghanistan = AFG Algeria= TMC, ALG, ALR Argentina= ANC, ARO, …