فکری

تعداد مطالب» 23

قبل از اینکه همه شیرینی ها را از دست بدهید آنها را جمع کنید! این بازی از 3 بازی تشکیل شده است که در هر کدام از آن ها دارای چالش ها و پازل های متنوعی هستند ویژگی های اصلی …

به شهر جوی ویل که ظاهرا آرام به نظر می رسد و اما شوم است خوش آمدید! همانطور که شما به فلیسیا صاحب عروسک ها برای پیدا کردن پدرش کمک می کنید،یاد میگیرید که رازهای که جوی ویل پنهان میکنه …

بازی Color Switch یکی از بازی های جذاب کمپانی Fortafy Games میباشد. این بازی در فروشگاه گوگل بیش از 5میلیون بار نصب شده و دارای امتیاز 4.4 گوگل میباشد.برای اطلاع بیشتر از نوع بازی، تریلر زیر را مشاهده نمایید این …

بازی th یکی از بازی های محبوب شرکت General Adaptive میباشد که این بازی به شدت اعتیاد آور و همچنین در گوگل پلی بیش از 2 میلیون بار از گوگل پلی دانلود و نصب شده است!  

بازی uu یکی از بازی های محبوب شرکت General Adaptive میباشد که این بازی به شدت اعتیاد آور و همچنین در گوگل پلی بیش از 2 میلیون بار از گوگل پلی دانلود و نصب شده است!

بازی ti یکی از بازی های محبوب شرکت General Adaptive میباشد که این بازی به شدت اعتیاد آور و همچنین در گوگل پلی بیش از 200 هزار بار از گوگل پلی دانلود و نصب شده است!  

بازی sp یکی از بازی های محبوب شرکت General Adaptive میباشد که این بازی به شدت اعتیاد آور و همچنین در گوگل پلی بیش از 200 هزار بار از گوگل پلی دانلود و نصب شده است!

بازی sn یکی از بازی های محبوب شرکت General Adaptive میباشد که این بازی به شدت اعتیاد آور و همچنین در گوگل پلی بیش از 300 هزار بار از گوگل پلی دانلود و نصب شده است!

بازی sh یکی از بازی های محبوب شرکت General Adaptive میباشد که این بازی به شدت اعتیاد آور و همچنین در گوگل پلی بیش از 300 هزار بار از گوگل پلی دانلود و نصب شده است!

بازی ru یکی از بازی های محبوب شرکت General Adaptive میباشد که این بازی به شدت اعتیاد آور و همچنین در گوگل پلی بیش از 300 هزار بار از گوگل پلی دانلود و نصب شده است!

بازی rr یکی از بازی های محبوب شرکت General Adaptive میباشد که این بازی به شدت اعتیاد آور و همچنین در گوگل پلی بیش از 2 میلیون بار از گوگل پلی دانلود و نصب شده است!

بازی rl یکی از بازی های محبوب شرکت General Adaptive میباشد که این بازی به شدت اعتیاد آور و همچنین در گوگل پلی بیش از 2 میلیون بار از گوگل پلی دانلود و نصب شده است!

بازی ov یکی از بازی های محبوب شرکت General Adaptive میباشد که این بازی به شدت اعتیاد آور و همچنین در گوگل پلی بیش از 200 هزار بار از گوگل پلی دانلود و نصب شده است!

بازی lo یکی از بازی های محبوب شرکت General Adaptive میباشد که این بازی به شدت اعتیاد آور و همچنین در گوگل پلی بیش از 200 هزار بار از گوگل پلی دانلود و نصب شده است!

بازی ki یکی از بازی های محبوب شرکت General Adaptive میباشد که این بازی به شدت اعتیاد آور و همچنین در گوگل پلی بیش از 800 هزار بار از گوگل پلی دانلود و نصب شده است!  

بازی fi یکی از بازی های محبوب شرکت General Adaptive میباشد که این بازی به شدت اعتیاد آور و همچنین در گوگل پلی بیش از 80 هزار بار از گوگل پلی دانلود و نصب شده است!

بازی ff یکی از بازی های محبوب شرکت General Adaptive میباشد که این بازی به شدت اعتیاد آور و همچنین در گوگل پلی بیش از 3 میلیون بار از گوگل پلی دانلود و نصب شده است!

بازی do یکی از بازی های محبوب شرکت General Adaptive میباشد که این بازی به شدت اعتیاد آور و همچنین در گوگل پلی بیش از 300 هزار بار از گوگل پلی دانلود و نصب شده است!  

بازی ci یکی از بازی های محبوب شرکت General Adaptive میباشد که این بازی به شدت اعتیاد آور و همچنین در گوگل پلی بیش از 300 هزار بار از گوگل پلی دانلود و نصب شده است!

بازی ba یکی از بازی های محبوب شرکت General Adaptive میباشد که این بازی به شدت اعتیاد آور و همچنین در گوگل پلی بیش از 300 هزار بار از گوگل پلی دانلود و نصب شده است!

بازی au یکی از بازی های محبوب شرکت General Adaptive میباشد که این بازی به شدت اعتیاد آور و همچنین در گوگل پلی بیش از 2 میلیون بار از گوگل پلی دانلود و نصب شده است!