increase filesize limit android

تعداد مطالب» 1

ارسال فایل و ویدئو بیش از 16 مگابایت در Whatsapp همانطور که میدانید برنامه Whatsapp یکی از محبوب ترین برنامه های ارتباطی در اندروید و iOS میباشد و یکی از مشکلات شایع این برنامه، محدودیت در ارسال فیلم ( یا …