قفل صفحه Knock Code

تعداد مطالب» 1

قفل صفحه خود را همانند قفل صفحه ذستگاه های اندروید LG کنید. همانطور که میدانید کمپانی ال جی برای بهبود کارایی رمز دستگاه های خود و افزایش رضایتمندی استفاده کنندگان از دستگاه های ال جی، در کنار رمز و الگو، …