رام Vsun

تعداد مطالب» 1

دانلود رام Vsun V9 MT6572 این رام را باید با SP-Flashtool فلش کنید. دانلود تمامی نسخه های برنامه SP Flashtool فلش MTK   رام رسمی مدل VSUN V9i هم در سایت قرار داده شد . قبل از دانلود مدل دستگاه …