رام Galaxy J200H

تعداد مطالب» 1

دانلود رام رسمی فارسی اندروید 5.1.1 برای Galaxy J2 SM – J200H توجه نمایید که این رام، تک فایل میباشد و نیازی به فایل Pit ندارد. PDA: J200HXXU0AOJ3 CSC: J200HOJV0AOJ3 CHANGELIST: 803547 BUILD DATE: 13.10.2015