رام Galaxy G930F

تعداد مطالب» 1

دانلود رام رسمی فارسی اندروید 6.0.1 برای Galaxy S7 SM – G930F توجه نمایید که این رام، چهار فایل می باشد . دو فایل CSC در رام موجود است که برای فلش یکی از آنها را انتخاب کنید . PDA: …