رام Galaxy G928S

تعداد مطالب» 1

دانلود رام رسمی اندروید 6.0.1 برای Galaxy S6 Edge Plus SM – G928S   توجه نمایید که این رام، تک فایل میباشد و نیازی به فایل Pit ندارد. PDA: G928SKSU2BPAG CSC: G928SSKC2BPAG CHANGELIST: 7113445 BUILD DATE: 31.01.2016