رام Galaxy G928L

تعداد مطالب» 1

دانلود رام رسمی اندروید 6.0.1 برای Galaxy S6 Edge Plus SM – G928L توجه نمایید که این رام، تک فایل میباشد و نیازی به فایل Pit ندارد. PDA: G928LKLU2BPB1 CSC: G928LLUC2BPB1 CHANGELIST: 7113541 BUILD DATE: 01.02.2016