رام Galaxy G928I

تعداد مطالب» 1

دانلود رام رسمی اندروید 5.1.1 برای Galaxy S6 Edge Plus SM – G928I توجه نمایید که این رام، تک فایل میباشد و نیازی به فایل Pit ندارد. PDA: G928IDVU2AOL1 CSC: G928IVAU2AOL1 CHANGELIST: 6278989 BUILD DATE: 03.12.2015