رام Galaxy G928G

تعداد مطالب» 1

دانلود رام رسمی اندروید 5.1.1 برای Galaxy S6 Edge Plus SM – G928G توجه نمایید که این رام، تک فایل میباشد و نیازی به فایل Pit ندارد. PDA: G928GUBU2AOJ4 CSC: G928GUWA2AOJ5 CHANGELIST: 5962091 BUILD DATE: 12.10.2015