رام Galaxy G925T

تعداد مطالب» 1

دانلود رام رسمی اندروید 5.1.1 برای Galaxy S6 Edge SM – G925T توجه نمایید که این رام، تک فایل میباشد و نیازی به فایل Pit ندارد. PDA: G925TUVS3DOJC CSC: G925TTMB3DOJC CHANGELIST: 5756057 BUILD DATE: 30.11.2015