رام Galaxy G925F

تعداد مطالب» 1

دانلود رام رسمی اندروید 6.0.1 برای Galaxy S6 Edge SM – G925F توجه نمایید که این رام، تک فایل میباشد و نیازی به فایل Pit ندارد. PDA: G925FXXU3DPAD CSC: G925FOXA3DPAD CHANGELIST: 7025264 BUILD DATE: 22.01.2016