رام Galaxy A500M

تعداد مطالب» 1

دانلود رام رسمی اندروید 5.0.2 برای Galaxy A5 SM – A500M توجه نمایید که این رام، تک فایل میباشد و نیازی به فایل Pit ندارد. PDA: A500MUBU1BOK2 CSC: A500MZTA1BOK1 CHANGELIST: 6285221 BUILD DATE: 16.11.2015