رام g730-u00

تعداد مطالب» 1

دانلود رام رسمی حاوی اندروید 4.2 برای Huawei G730-U00 بیلدنامبر CHNC17B151   نکات رام به صورت dload است از طریق مموری کارت اقدام کنید . بیلد نامبر : CHNC17B151 برای نصب رام بیلد نامبر گوشی شما باید پایین تر یا …