رام Diox D9 MT6582

تعداد مطالب» 1

دانلود رام رسمی فارسی اندروید 4.3 برای Dimo Diox D9 برای پردازنده MT6582 توجه نمایید که طریقه نصب این رام توسط SP_Flash_Tool_v5.1444.00.000 میباشد. دانلود تمامی نسخه های برنامه SP Flashtool فلش MTK