رام 4 فایل SM-A310F

تعداد مطالب» 1

دانلود رام 4 فایل رسمی و فارسی حاوی اندروید 6.0.1 برای Samsung Galaxy SM-A310F بیلدنامبر A310FXXU3BQC8   نکات برای نصب از Odin استفاده کنید . توجه کنید در صورت استفاده از فایل Pit اطلاعات شما پاک می شود . قابلیت …