رام فارسی A3500-HV

تعداد مطالب» 2

دانلود رام کاستوم فارسی اندروید 4.4.2 برای Lenovo A3500-HV توجه نمایید این رام کاستوم از نسخه اصلی تبلت میباشد، برای مدل هایی که با SP Flashtool فلش نمیشوند میتوانید با این رام از طریق ریکاوری این رام را نصب کنید. …