رام رسمی e7

تعداد مطالب» 3

دانلود رام رسمی فارسی حاوی اندروید 4.4.4 برای Samsung Galaxy E7 E700F رام تک فایل میباشد برای نصب نیاز به فایل PIT نیست   PDA: E700FXXU1AOD2 CSC: E700FOJV1AOD2 CHANGELIST: 4754501 BUILD DATE: 22.04.2015