رام رسمی A1-810

تعداد مطالب» 2

دانلود رام رسمی اندروید 4.4 برای Acer Iconia Tab A1-810 توجه نمایید این رام به صورت کامل میباشد و باید با برنامه SP Flashtool فلش شود. برای دانلود نسخه های SP Flashtool کلیک کنید. این رام بار ها و بار …

دانلود رام رسمی اندروید 4.2 برای Acer Iconia Tab A1-810 توجه نمایید این رام به صورت کامل میباشد و باید با برنامه SP Flashtool فلش شود. برای دانلود نسخه های SP Flashtool کلیک کنید. این رام بار ها و بار …