دانلود رام 5 فایل رسمی و فارسی حاوی اندروید 8.1 برای Samsung Galaxy J5 2017 SM-J530F بیلدنامبر J530FXWU3BRI1   نکات برای نصب از Odin استفاده کنید . برای آموزش نصب از این پست استفاده کنید . فایل رسمی و کارخانه ای سامسونگ قابلیت ترمیم بوت لوپ و هنگ لوگو کاملا رسمی و تست شده در صورتی که میخواهید اطلاعات دستگاهتان پاک نشود CSC Home را انتخاب کنید . CSC : J530FOJV3BRI2        
دانلود رام 5 فایل رسمی حاوی اندروید 8.0.0 برای Samsung Galaxy C5 Pro SM-C5018 بیلدنامبر C5018ZMU1CRH2     نکات برای نصب از Odin استفاده کنید . برای آموزش نصب از این پست استفاده کنید . کاملا رسمی و تست شده در صورتی که میخواهید اطلاعات دستگاهتان پاک نشود CSC Home را انتخاب کنید . CSC : C5018CHM1CRH2      
دانلود رام 5 فایل رسمی حاوی اندروید 8.0.0 برای Samsung Galaxy C7 Pro SM-C7018 بیلدنامبر C7018ZMU1CRH2     نکات برای نصب از Odin استفاده کنید . برای آموزش نصب از این پست استفاده کنید . کاملا رسمی و تست شده در صورتی که میخواهید اطلاعات دستگاهتان پاک نشود CSC Home را انتخاب کنید . CSC : C7018CHM1CRH2      
دانلود رام پنج فایل رسمی و فارسی حاوی اندروید 8.0.0 برای Samsung Galaxy Note 8 SM-N950F بیلدنامبر N950FXXS3CRF1   نکات برای نصب از Odin استفاده کنید . برای آموزش نصب از این پست استفاده کنید . کاملا رسمی و تست شده CSC: N950FOXM3CRE5      
دانلود رام 5 فایل رسمی حاوی اندروید 8.0.0 برای Samsung Galaxy A3 2017 SM-A320F بیلدنامبر A320FXXU3CRD4   نکات برای نصب از Odin استفاده کنید . برای آموزش نصب از این پست استفاده کنید . فایل رسمی و کارخانه ای سامسونگ قابلیت ترمیم بوت لوپ و هنگ لوگو کاملا رسمی و تست شده PDA: A320FXXU3CRD4 CSC: A320FOXY3CRD4 برای دیدن سایر بیلدنامبرها از این لینک استفاده کنید . در صورتی که میخواهید اطلاعات دستگاهتان پاک نشود CSC Home را انتخاب کنید .      
دانلود رام 5 فایل رسمی و فارسی حاوی اندروید 8.0.0 برای Samsung Galaxy A5 2017 SM-A520F بیلدنامبر A520FXXU4CRD5   نکات برای نصب از Odin استفاده کنید . برای آموزش نصب از این پست استفاده کنید . فایل رسمی و کارخانه ای سامسونگ قابلیت ترمیم بوت لوپ و هنگ لوگو کاملا رسمی و تست شده PDA: A520FXXU4CRD5 CSC: A520FOXE4CRD3 برای دیدن سایر بیلدنامبرها از این لینک استفاده کنید . در صورتی که میخواهید اطلاعات دستگاهتان پاک نشود CSC Home را انتخاب کنید .      
دانلود رام رسمی 5 فایل Android 7.0 برای Samsung Galaxy A3 2017 SM-A320F بیلدنامبر A320FXXU3BRA1   نکات برای نصب از Odin استفاده کنید . برای آموزش نصب از این پست استفاده کنید . فایل رسمی و کارخانه ای سامسونگ قابلیت ترمیم بوت لوپ و هنگ لوگو کاملا رسمی و تست شده (PDA: A320FXXU3BRA1 CSC: A320FOXY3BRA1 CHANGELIST: 12840516 BUILD DATE: 08.01.2018) (Android security patch level: 01.01.2018) در صورتی که میخواهید اطلاعات دستگاهتان پاک نشود CSC Home را انتخاب کنید . برای دیدن سایر ...
دانلود رام رسمی 5 فایل اندروید 8.0 برای Samsung Galaxy S8 SM-G950F بیلدنامبر G950FXXU1CRAP   نکات برای نصب از Odin استفاده کنید . برای دیدن سایر بیلدهای این مدل از این لینک استفاده کنید . برای آموزش نصب از این پست استفاده کنید . کاملا رسمی و تست شده CSC: G950FOXM1CRAP در صورتی که میخواهید اطلاعات دستگاهتان پاک نشود CSC Home را انتخاب کنید .      
دانلود رام رسمی 5 فایل اندروید 8.0 برای Samsung Galaxy S8 Plus SM-G955F بیلدنامبر G955FXXU1CRAP   نکات برای نصب از Odin استفاده کنید . برای دیدن سایر بیلدهای این مدل از این لینک استفاده کنید . برای آموزش نصب از این پست استفاده کنید . کاملا رسمی و تست شده CSC: G955FOXM1CRAP در صورتی که میخواهید اطلاعات دستگاهتان پاک نشود CSC Home را انتخاب کنید .      
دانلود رام رسمی 5 فایل اندروید 7.1.1 برای Samsung Galaxy Note 8 SM-N950F بیلدنامبر N950FXXU3BRA2   نکات برای نصب از Odin استفاده کنید . برای دیدن سایر بیلدهای این مدل از این لینک استفاده کنید . برای آموزش نصب از این پست استفاده کنید . کاملا رسمی و تست شده CSC: N950FOXM2BRA1 Security Patch Level: 01.01.2018 در صورتی که میخواهید اطلاعات دستگاهتان پاک نشود CSC Home را انتخاب کنید .      
دانلود رام رسمی 5 فایل اندروید 7.1.1 برای Samsung Galaxy Note 8 SM-N950F بیلدنامبر N950FXXU2BQKG   نکات برای نصب از Odin استفاده کنید . برای دیدن سایر بیلدهای این مدل از این لینک استفاده کنید . برای آموزش نصب از این پست استفاده کنید . کاملا رسمی و تست شده CSC: N950FOXM2BQKG Security Patch Level: 01.12.2017 در صورتی که میخواهید اطلاعات دستگاهتان پاک نشود CSC Home را انتخاب کنید .      
دانلود رام رسمی 5 فایل اندروید 7.1.1 برای Samsung Galaxy Note 8 SM-N950F بیلدنامبر N950FXXS1AQK9   نکات برای نصب از Odin استفاده کنید . برای دیدن سایر بیلدهای این مدل از این لینک استفاده کنید . برای آموزش نصب از این پست استفاده کنید . کاملا رسمی و تست شده CSC: N950FOXM1AQHF Security Patch Level: 01.11.2017 در صورتی که میخواهید اطلاعات دستگاهتان پاک نشود CSC Home را انتخاب کنید .      
دانلود رام رسمی 5 فایل اندروید 7.1.1 برای Samsung Galaxy Note 8 SM-N950F بیلدنامبر N950FXXU1AQH9   نکات برای نصب از Odin استفاده کنید . برای دیدن سایر بیلدهای این مدل از این لینک استفاده کنید . برای آموزش نصب از این پست استفاده کنید . کاملا رسمی و تست شده CSC: N950FOXM1AQH9 Security Patch Level: 01.08.2017 در صورتی که میخواهید اطلاعات دستگاهتان پاک نشود CSC Home را انتخاب کنید .      
دانلود رام رسمی 5 فایل Android 7.0 برای Samsung Galaxy C7 SM-C7000 بیلدنامبر C7000ZHU2BQL2   نکات برای نصب از Odin استفاده کنید . برای آموزش نصب از این پست استفاده کنید . کاملا رسمی و تست شده CSC: C7000ZZH2BQL2      
  • تبلیغات متنی


    بعد از 3 سال فعالیت با وجود تمامی مشکلات نسخه قبل، کلوب جی اس ام به طور کامل حذف گردید و نسخه جدید با امکانات فراوان در تاریخ 15/12/93 راه اندازی شد.در صورت هرگونه انتقاد یا پیشنهاد با ما در تماس باشید.


    • info@cloobgsm.ir
    • cloobgsm@Yahoo.com
    • cloobgsm@GMail.com