رام رسمی و تست شده Huawei Honor 6 H60-L04

تعداد مطالب» 1

دانلود رام رسمی و فارسی حاوی اندروید 5.1.1 برای Huawei Honor 6 H60-L04 رام به صورت dload میباشد . بیلد نامبر : C900B523 نکته: برای نصب رام بیلد نامبر گوشی شما باید پایین تر یا مساوی با بیلد (B523) باشد …