دانلود فایل Maxeeder MX-14

تعداد مطالب» 1

دانلود رام رسمی و فارسی حاوی اندروید 4.4.2 برای Maxeeder MX-14 با مشخصه برد TJ_T706AV4.1_20140902   نکات این رام کاملا تست شده و روی مدل های Maxeeder MX-14 و Maxeeder MX-13 تست شده برای نصب از SP Flash Tool استفاده …