دانلود فایل G955F

تعداد مطالب» 1

دانلود رام 5 فایل رسمی و فارسی حاوی اندروید 7.1.1 برای Samsung Galaxy S8 Plus SM-G955F بیلدنامبر G955FXXU1AQJ5   نکات برای نصب از Odin استفاده کنید . برای آموزش نصب از این پست استفاده کنید . فایل رسمی و کارخانه …