دانلود فایل سالم Lenovo A5000-E

تعداد مطالب» 1

دانلود رام رسمی کامل و فارسی حاوی اندروید 4.1.2 برای Lenovo A5000-E کاملا تست شده با قابلیت تماس   نکات به دلیل مشکلات زیاد این مدل و برای اینکه بتوانید تمامی مشکلات این مدل رو حل کنید دو فایل بعد …