دانلود رام رسمی و فارسی حاوی اندروید 6.0 برای Honor 4X Che2-L11 فایل به صورت dload میباشد . رابط کاربری : EMUI 4.0 بیلد نامبر : C185B505 نکته: برای نصب رام بیلد نامبر گوشی شما باید پایین تر یا مساوی با بیلد (B505) باشد و منطقه رام شما باید C185 باشد . قبل از دانلود دستگاه خود را چک کنید .  
دانلود رام رسمی حاوی اندروید 4.1.2 برای Sony Xperia ZL C6506     برای رام مخصوص فلش تول میباشد بیلد نامبر : 10.1.A.1.434  
دانلود رام رسمی فارسی حاوی اندروید 4.1.2 برای Sony Xperia ZL C6502     برای رام مخصوص فلش تول میباشد بیلد نامبر : 10.1.A.1.434  
دانلود رام رسمی حاوی اندروید 4.4.4 برای Sony Xperia T3 D5103 این رام فقط با Flashtool قابل فلش میباشد. بیلد نامبر : 18.1.A.2.25  
دانلود رام رسمی حاوی اندروید 5.0.2 برای Sony Xperia C3 D2533 این رام فقط با Flashtool قابل فلش میباشد. بیلد نامبر : 19.3.A.0.472  
دانلود رام رسمی حاوی اندروید 4.4.4 برای Sony Xperia M2 Aqua D2403 این رام فقط با Flashtool قابل فلش میباشد. بیلد نامبر : 18.3.1.A.0.21  
دانلود رام رسمی حاوی اندروید 4.4.4 برای Sony Xperia Z1 C6916 برای رام مخصوص فلش تول میباشد بیلد نامبر : 14.4.B.0.56  
دانلود رام رسمی فارسی حاوی اندروید 5.0.2 برای Sony Xperia C3 D2502 این رام فقط با Flashtool قابل فلش میباشد. بیلد نامبر : 19.3.A.0.472  
دانلود رام رسمی فارسی حاوی اندروید 4.4.2 برای Sony Xperia E1 D2005 برای رام مخصوص فلش تول میباشد بیلد نامبر : 20.1.A.2.13  
دانلود رام رسمی حاوی اندروید 4.4.2 برای Sony Xperia C3 D2502 این رام فقط با Flashtool قابل فلش میباشد. بیلد نامبر : 19.2.A.0.391  
دانلود رام رسمی فارسی حاوی اندروید 4.4.4 برای Sony Xperia M2 Dual D2302   این رام فقط با Flashtool قابل فلش میباشد. بیلد نامبر : 18.3.1.B.0.18  
دانلود رام رسمی فارسی حاوی اندروید 4.4.2 برای Sony Xperia E1 D2105 برای رام مخصوص فلش تول میباشد بیلد نامبر : 20.1.B.0.64  
دانلود رام رسمی حاوی اندروید 4.4.2 برای Sony Xperia Z1 C6906 برای رام مخصوص فلش تول میباشد بیلد نامبر : 14.3.A.0.681  
دانلود رام رسمی حاوی اندروید 4.4.2 برای Sony Xperia Z1 C6903 برای رام مخصوص فلش تول میباشد بیلد نامبر : 14.3.A.0.681  
دانلود رام رسمی حاوی اندروید 4.4.4 برای Sony Xperia Z1 C6902 برای رام مخصوص فلش تول میباشد بیلد نامبر : 14.4.A.0.157  
دانلود رام رسمی حاوی اندروید 4.4.2 برای Sony Xperia Z1 C6902 برای رام مخصوص فلش تول میباشد بیلد نامبر : 14.3.A.0.681  
دانلود رام رسمی فارسی حاوی اندروید 4.4.4 برای Sony Xperia Z Ultra C6833 برای رام مخصوص فلش تول میباشد بیلد نامبر : 14.4.A.0.108  
دانلود رام رسمی فارسی حاوی اندروید 4.4.4 برای Sony Xperia Z Ultra C6802 برای رام مخصوص فلش تول میباشد بیلد نامبر : 14.4.A.0.108  
دانلود رام رسمی فارسی حاوی اندروید 4.3 برای Sony Xperia Z Ultra C6802 برای رام مخصوص فلش تول میباشد بیلد نامبر : 14.2.A.0.290  
دانلود رام رسمی حاوی اندروید 4.2.2 برای Sony Xperia Z C6606   برای رام مخصوص فلش تول میباشد بیلد نامبر : 10.3.1.E.0.191  
دانلود رام رسمی حاوی اندروید 5.0.2 برای Sony Xperia Z C6616 برای رام مخصوص فلش تول میباشد بیلد نامبر : 10.6.A.0.454  
دانلود رام رسمی فارسی حاوی اندروید 5.0.2 برای Sony Xperia Z Ultra C6802 برای رام مخصوص فلش تول میباشد بیلد نامبر : 14.5.A.0.242  
دانلود رام رسمی فارسی حاوی اندروید 4.1.2 برای Sony Xperia ZL C6503     برای رام مخصوص فلش تول میباشد بیلد نامبر : 10.1.A.1.434  
دانلود رام رسمی فارسی حاوی اندروید 4.4.4 برای Sony Xperia Z C6603   برای رام مخصوص فلش تول میباشد بیلد نامبر : 10.5.1.A.0.283  
دانلود رام رسمی فارسی حاوی اندروید 4.3 برای Sony Xperia Z C6603   برای رام مخصوص فلش تول میباشد بیلد نامبر : 10.4.1.B.0.101  
دانلود رام رسمی حاوی اندروید 4.1.2 برای Sony Xperia SP C5306 برای رام مخصوص فلش تول میباشد بیلد نامبر : 12.0.A.1.257  
دانلود رام رسمی حاوی اندروید 4.2.2 برای Sony Xperia L C2105 برای رام مخصوص فلش تول میباشد بیلد نامبر : 15.3.A.0.26  
دانلود رام رسمی حاوی اندروید 4.2.2 برای Sony Xperia L C2104 برای رام مخصوص فلش تول میباشد بیلد نامبر : 15.3.A.0.26  
دانلود رام رسمی حاوی اندروید 4.3 برای Sony Xperia SP C5302 برای رام مخصوص فلش تول میباشد بیلد نامبر : 12.1.A.1.205  
دانلود رام رسمی فارسی حاوی اندروید 4.3 برای Sony Xperia M C1905 برای رام مخصوص فلش تول میباشد بیلد نامبر : 15.4.A.1.9  
دانلود رام رسمی فارسی حاوی اندروید 5.1.1 برای Sony Xperia T2 Ultra Dual D5322 برای رام مخصوص فلش تول میباشد بیلد نامبر : 19.4.A.0.182  
دانلود رام رسمی فارسی حاوی اندروید 5.1.1 برای Sony Xperia Z1 C6903 برای رام مخصوص فلش تول میباشد بیلد نامبر : 14.6.A.0.368  
دانلود رام رسمی فارسی حاوی اندروید 5.1.1 برای Sony Xperia Z Ultra C6833 برای رام مخصوص فلش تول میباشد بیلد نامبر : 14.6.A.0.368  
دانلود رام رسمی فارسی حاوی اندروید 5.1.1 برای Sony Xperia Z Ultra C6802 برای رام مخصوص فلش تول میباشد بیلد نامبر : 14.6.A.0.368  
دانلود رام رسمی فارسی حاوی اندروید 5.1.1 برای Sony Xperia Z C6602 برای رام مخصوص فلش تول میباشد بیلد نامبر : 10.7.A.0.222  
دانلود رام رسمی حاوی اندروید 5.1.1 برای Sony Xperia ZR C5503   برای رام مخصوص فلش تول میباشد بیلد نامبر : 10.7.A.0.222  
دانلود رام رسمی حاوی اندروید 5.1.1 برای Sony Xperia ZR C5502   برای رام مخصوص فلش تول میباشد بیلد نامبر : 10.7.A.0.222  
دانلود رام رسمی فارسی حاوی اندروید 5.1.1 برای Sony Xperia Z1 C6902 برای رام مخصوص فلش تول میباشد بیلد نامبر : 14.6.A.0.368  
دانلود رام رسمی فارسی حاوی اندروید 5.1.1 برای Sony Xperia Z3 Dual D6633 این رام فقط با Flashtool قابل فلش میباشد. بیلد نامبر : 23.4.A.1.232  
دانلود رام رسمی فارسی حاوی اندروید 5.1.1 برای Sony Xperia Z2 D6503 این رام فقط با Flashtool قابل فلش میباشد. بیلد نامبر : 23.4.A.1.232  
  • تبلیغات متنی


    بعد از 3 سال فعالیت با وجود تمامی مشکلات نسخه قبل، کلوب جی اس ام به طور کامل حذف گردید و نسخه جدید با امکانات فراوان در تاریخ 15/12/93 راه اندازی شد.در صورت هرگونه انتقاد یا پیشنهاد با ما در تماس باشید.


    • info@cloobgsm.ir
    • cloobgsm@Yahoo.com
    • cloobgsm@GMail.com