دانلود آخرین نسخه Smart IR Remote

تعداد مطالب» 1

به آخرین نسخه آپدیت شد. توسط برنامه Smart IR Remote – AnyMote میتوانید به راحتی از دستگاه اندرویدی خود به عنوان یک کنترل برای وسایل خانگی از جمله تلویزیون، پلیرهای خانگی و … استفاده نمایید. توجه» برای استفاده از این …