بیلدنامبر جدید Blackberry Priv Verizon STV100-2

تعداد مطالب» 1

دانلود رام رسمی حاوی اندروید 6.0 برای Blackberry Priv Verizon STV100-2 بیلدنامبر AAJ926 نسخه Verizon   نکته خیلی مهم : با توجه به بسته شدن RollBack (دانگرید) توسط بلک بری امکان نصب بیلدنامبر پایین تر برای دستگاه شما وجود ندارد …