بلاک شدن تلگرام

تعداد مطالب» 1

شاید برای شما یا دوستانتان این اتفاق افتاده باشد که نتوانند به دوستان و یا شماره هایی که جزء مخاطبینشان نیستند، پیامی ارسال کنند. این مشکل به این دلیل است که حساب کاربری آنها توسط تلگرام محدود و یا به …